Cabecera Cabecera


Empreses Asociades

 	 https://www.solrigol.com/
 	 https://www.constcat.cat/
 	 https://archsconstructora.com/

 	 https://www.zimax.es/
 	 https://www.construccionescaler.com/
https://cotsiclaret.com/

http://www.certis.cat/
http://www.cosplaan.com/
http://www.encogirona.com/

http://www.gruporomeropolo.com/
http://www.rubautarres.com/
http://www.tarracoec.com/

http://www.vialser.com/
http://www.voltes.com
http://www.vopi4.com/
Associació Catalana de Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat