Cabecera Cabecera


Presentació

L'actual conjuntura desfavorable, especialment per a la construcció de l'obra pública, ha fet que hàgim d'enfrontar-nos a nous reptes, com la reducció dels fons procedents de la Unió Europea que durant deu anys han finançat el 25% de les infraestructures. Aquestes retallades repercuteixen en les administracions estatals i autonòmiques, que han de buscar noves alternatives de finançament i gestió.
En aquest sentit, la nova Llei de Contractes del Sector Públic obre noves oportunitats i permet combinar l'empresa pública amb la privada, per la qual cosa constCAT vetllarà pel compliment dels objectius exposats.
L'Associació Catalana de Constructors d'Obra Pública, per la característica bàsica de les empreses associades, omple un buit dins de l'associacionisme empresarial català.  ConstCAT es constitueix com una organització empresarial d'àmbit català, amb l'ànim d'estimular les relacions empresarials entre els seus membres i fomentar els vincles amb la resta d'associacions empresarials existents.
L'objectiu de constCAT és aportar la seva experiència i solidesa per generar el clima de confiança imprescindible per iniciar una nova etapa de prosperitat econòmica.

 
Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat