Cabecera Cabecera


Òrgans de funcionament


Constcat es compon d'una Assemblea General, una Junta Directiva i una Presidència.
L'Assemblea General podrà ser ordinària o extraordinària i ha de ser convocada per la Junta Directiva.
A  l'Assemblea General, de reunió anual, es presentaràn els comptes de resultats d'activitats i es marcaran les directrius per al desenvolupament normal de l'associació.
La Junta Directiva és l'òrgan executiu dels acords ques'adoptin en l'Assemblea General i tindrà un període de vigència de quatre anys.
Al seu càrrec es troba l'administració, govern, adreça i representació de l'Associació d'empreses Constructores d'Obra Pública i està integrada per:
 
Manuel Romero Colomé
President
 
Jordi González Palo
Vicepresident
Carlos Pellicer Calcena
Vicepresident
Marcel Romà Piró
Vicepresident
Sandra Rubau Vila
Vicepresidenta
Adolfo Sánchez García
Vicepresident
Antoni M. Sánchez Gallego
Vicepresident
Vicenç Voltes Trullols
VicepresidentAssociació Catalana de Constructors d'Obra Pública
Travessera de Gràcia, 62 3º 7ª
08006 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat