Cabecera Cabecera


Òrgans de funcionament


Constcat es compon d'una Assemblea General, una Junta Directiva i una Presidència.
L'Assemblea General podrà ser ordinària o extraordinària i ha de ser convocada per la Junta Directiva.
A  l'Assemblea General, de reunió anual, es presentaràn els comptes de resultats d'activitats i es marcaran les directrius per al desenvolupament normal de l'associació.
La Junta Directiva és l'òrgan executiu dels acords que s'adoptin en l'Assemblea General i tindrà un període de vigència de quatre anys.
Al seu càrrec es troba l'administració, govern, adreça i representació de l'Associació d'empreses Constructores d'Obra Pública i està integrada per:
 
  • President: Manuel Romero Colomé
  • Vicepresident: Ramon Garcia Valls, VOPI4
  • Vicepresident: Jordi González Palo, SERVIUS
  • Vicepresident: Carlos Pellicer Calcena, VIALSER
  • Vicepresident: José Pablo Rodríguez-Marín Sastre, COSPLAAN
  • Vicepresidenta: Sandra Rubau Vila, RUBAU TARRÉS
  • Vicepresident: Antoni Maria Sánchez Gallego, CONSTRUCCIONES DECO
  • Vicepresident: Vicenç Voltes Trullols, GRUP VOLTES

 
Associació Catalana de Constructors d'Obra Pública
Travessera de Gràcia, 62 3º 7ª
08006 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat