Cabecera Cabecera


Salutació del President

L’Associació Catalana de Constructors d’Obra Pública (Constcat), va néixer l'any 2008 anys amb el decidit propòsit d’aplegar a un segment d’empreses de la construcció d’obra pública de Catalunya, associant-s’hi empreses de tot el territori català.

Al llarg d’aquests anys, i davant d’una crisi tremendament dura que ha afectat d’una manera especial a les contractacions públiques, Constcat s’ha mantingut fidel als principis que la van fundar, donant suport a la Generalitat de Catalunya, empreses públiques i ajuntaments.

També han estat innumerables les activitats realitzades per l’Associació i per les empreses que la integren, així com també la nostra participació en totes les activitats a les quals ens han convidat les diferents administracions catalanes.

La majoria de les empreses que formen part de l’Associació, tenen una molt dilatada presència en el territori, i tot i que la majoria han realitzat un procés d’adequació a la situació actual del sector, aprimant les seves estructures, i optant moltes d’elles per la internacionalització, tenen molt present la necessitat de sumar entre elles, així com també amb Catalunya i la seva gent.

És aquesta voluntat de servei, i el compromís que totes i cadascuna de les empreses tenen amb  Catalunya, el que fa encarar el futur amb il•lusió.

El nostre compromís com Associació envers les nostres empreses, és la defensa dels seus interessos davant les Administracions, i la prestació de serveis com formació, preparació i realització de jornades i informació de novetats entre d’altres, sempre amb absoluta proximitat.

Manuel Romero Colomé
President
Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat