Cabecera Cabecera


Les Jornades de ConstCat

Jornada de data: 19-12-2017

JORNADA TÈCNICA
LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC: LES NOVETATS MÉS RELLEVANTS PER A LES EMPRESES DE CONSTRUCCIÓ D’OBRA PÚBLICA.
Dimarts, 19 de desembre de 2017
Hotel Hesperia Presidente (Sala Muntaner), Av. Diagonal, 570.  BARCELONA
 
Programa
 
9:15   Recepció dels assistents.
9:30   Presentació a càrrec del Sr. Manuel Romero, president de Constcat.
         Sr. Miguel Serrahima, Representant d’APC.
 
9:45   La nova “Ley de contratos del sector público”.
 
Sra. Thea Morales, Sòcia del despatx especialitzat en Responsabilitat Penal de les Empreses i Implementació de Models de Delictes ASESORIA PENAL CORPORATIVA.
Sr. Antonio Sala, Soci del despatx especialitat en Dret Administratiu TORNOS ABOGADOS.
Sr. Francesc Valdivia, Advocat Sènior de TORNOS ABOGADOS.
 
•    Principals novetats que afecten les empreses licitadores.
•    Pressupost de licitació.
•    Solvència de les empreses licitadores.
•    Procediments d’adjudicació.
•    Criteris d’adjudicació.
•    Baixes temeràries o desproporcionades.
•    Recursos contra actes dictats per l’entitat contractant.
•    Modificacions contractuals.
•    Incidència de la nova llei en la responsabilitat penal de les empreses.
 
10:45  Torn de Preguntes.
11:00  Coffee break.

imagenes/PC190292.JPG
imagenes/PC190295.JPG
imagenes/PC190296.JPG

imagenes/PC190297.JPG
imagenes/PC190298.JPG
imagenes/PC190300.JPG

imagenes/PC190301.JPG
imagenes/PC190302.JPG
imagenes/PC190305.JPG

imagenes/PC190307.JPG
imagenes/PC190308.JPG
imagenes/PC190309.JPG

imagenes/PC190311.JPG
imagenes/PC190312.JPG
imagenes/PC190313.JPG

imagenes/PC190314.JPG
imagenes/PC190317.JPG
imagenes/PC190318.JPG

imagenes/PC190319.JPG
imagenes/PC190320.JPG
imagenes/PC190322.JPG

imagenes/PC190325.JPG
imagenes/PC190326.JPG
imagenes/PC190327.JPG
Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat