Cabecera Cabecera


Les Jornades de ConstCat

Jornada de data: 17-11-2011

El 17 de novembre de 2011, es va celebrar a Barcelona, la Primera Jornada de ConstCAT.
L'acte va tenir lloc a l'auditori del Col•legi Major Sant Jordi amb una afluència de 150 participants i amb un programa que va tractar gran part de les qüestions que preocupen al sector de la construcció d'obra pública a Catalunya.

La inauguració de la Jornada va anar a càrrec de l'Hble. Sr Xavier Mena, conseller del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i la clausura la va realitzar el Sr Jordi Follia Alsina, director general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

La Jornada va tenir com a finalitat reflexionar sobre el present i el futur del sector de l'obra pública a Catalunya, analitzant les possibilitats reals de funcionament en un futur, tant a partir de la recerca de noves línies de treball com de la participació en projectes estrangers.

L'Acte es va estructurar en 4 taules de debat, integrades per professionals de l'àmbit públic i privat on es van tractar assumptes com la licitació de l'obra pública a Catalunya, la internacionalització de les empreses catalanes del sector, el finançament o les noves oportunitats de negoci.

Dins del marc d'aquest acte el Sr Juan Martínez, director general de l'Àrea de Negoci-Empreses de l'Institut Català de Finances, i Manuel Romero, president de ConstCAT, van signar un Acord de col•laboració entre les dues entitats per a la difusió i prescripció de productes de l'ICF, mitjançant la figura del promotor financer.

Des de ConstCAT, volem transmetre el més sincer agraïment al Comitè Organitzador, Comitè Científic i empreses que componen l'Associació, així com també a les personalitats, ponents i participants que van voler acompanyar-nos en aquesta primera Jornada de ConstCAT, aconseguint fer d'aquest esdeveniment un rotund èxit.

imagenes/1jornada_1.jpg
imagenes/1jornada_2.jpg
imagenes/1jornada_3.jpg

imagenes/1jornada_4.jpg
imagenes/1jornada_5.jpg
imagenes/1jornada_6.jpg

imagenes/1jornada_7.jpg
imagenes/1jornada_8.jpg
imagenes/1jornada_9.jpg

imagenes/1jornada_10.jpg
imagenes/1jornada_11.jpg
imagenes/1jornada_12.jpg

imagenes/1jornada_13.jpg
imagenes/1jornada_14.jpg
imagenes/1jornada_15.jpg

imagenes/1jornada_16.jpg
imagenes/1jornada_17.jpg
imagenes/1jornada_18.jpg

imagenes/1jornada_19.jpg
imagenes/1jornada_20.jpg
imagenes/1jornada_21.jpg

imagenes/1jornada_22.jpg
imagenes/1jornada_23.jpg
imagenes/1jornada_24.jpg

imagenes/1jornada_25.jpg
imagenes/1jornada_26.jpg
imagenes/1jornada_27.jpg

imagenes/1jornada_28.jpg
imagenes/1jornada_29.jpg
imagenes/1jornada_30.jpg

imagenes/1jornada_31.jpg
imagenes/1jornada_32.jpg
imagenes/1jornada_33.jpg

imagenes/1jornada_34.jpg
imagenes/1jornada_35.jpg
imagenes/1jornada_36.jpg

imagenes/1jornada_37.jpg
imagenes/1jornada_38.jpg
imagenes/1jornada_39.jpg

imagenes/1jornada_40.jpg
imagenes/1jornada_41.jpg
imagenes/1jornada_42.jpg

imagenes/1jornada_43.jpg
imagenes/1jornada_44.jpg
imagenes/1jornada_45.jpg

imagenes/1jornada_46.jpg
imagenes/1jornada_47.jpg
imagenes/1jornada_48.jpg

imagenes/1jornada_49.jpg
imagenes/1jornada_50.jpg
imagenes/1jornada_51.jpg

imagenes/1jornada_52.jpg
imagenes/1jornada_53.jpg
imagenes/1jornada_54.jpg

imagenes/1jornada_55.jpg
imagenes/1jornada_56.jpg
imagenes/1jornada_57.jpg

imagenes/1jornada_58.jpg
imagenes/1jornada_59.jpg
imagenes/1jornada_60.jpg

imagenes/1jornada_61.jpg
imagenes/1jornada_62.jpg
imagenes/1jornada_63.jpg

imagenes/1jornada_64.jpg
imagenes/1jornada_65.jpg
imagenes/1jornada_66.jpg

imagenes/1jornada_67.jpg
imagenes/1jornada_68.jpg
imagenes/1jornada_69.jpg

imagenes/1jornada_70.jpg
imagenes/1jornada_71.jpg
imagenes/1jornada_72.jpg

imagenes/1jornada_73.jpg
imagenes/1jornada_74.jpg
imagenes/1jornada_75.jpg

imagenes/1jornada_76.jpg
imagenes/1jornada_77.jpg
imagenes/1jornada_78.jpg

imagenes/1jornada_79.jpg
imagenes/1jornada_80.jpg
imagenes/1jornada_81.jpg

imagenes/1jornada_82.jpg
imagenes/1jornada_83.jpg
imagenes/1jornada_84.jpg

imagenes/1jornada_85.jpg
imagenes/1jornada_86.jpg
imagenes/1jornada_87.jpg

imagenes/1jornada_88.jpg
imagenes/1jornada_89.jpg
imagenes/1jornada_90.jpg

imagenes/1jornada_91.jpg
imagenes/1jornada_92.jpg
imagenes/1jornada_93.jpg

imagenes/1jornada_94.jpg
imagenes/1jornada_95.jpg
imagenes/1jornada_96.jpg

imagenes/1jornada_97.jpg
imagenes/1jornada_98.jpg
imagenes/1jornada_99.jpg

imagenes/1jornada_100.jpg
imagenes/1jornada_101.jpg
imagenes/1jornada_102.jpg

imagenes/1jornada_103.jpg
imagenes/1jornada_104.jpg
imagenes/1jornada_105.jpg

imagenes/1jornada_106.jpg
imagenes/1jornada_107.jpg
imagenes/1jornada_108.jpg

imagenes/1jornada_109.jpg
imagenes/1jornada_110.jpg
imagenes/1jornada_111.jpg

imagenes/1jornada_112.jpg
imagenes/1jornada_113.jpg
imagenes/1jornada_114.jpg

imagenes/1jornada_115.jpg
imagenes/1jornada_116.jpg
imagenes/1jornada_117.jpg

imagenes/1jornada_118.jpg
imagenes/1jornada_119.jpgAssociació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat