Cabecera Cabecera


Els Esmorzars de ConstCat

Esmorzar de data: 22-06-2011

Ponent convidat:

Sr. Josep. A Grau i Reinés

Director de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Departament de Territori i Sostenibilitat

Generalitat de Catalunya

imagenes/grau_01.jpg
imagenes/grau_02.jpg
imagenes/grau_03.jpg

imagenes/grau_04.jpg
imagenes/grau_05.jpg
imagenes/grau_06.jpg

imagenes/grau_07.jpg
imagenes/grau_08.jpg
imagenes/grau_09.jpg

imagenes/grau_10.jpg
imagenes/grau_11.jpg
imagenes/grau_12.jpg

imagenes/grau_13.jpg
imagenes/grau_14.jpg
imagenes/grau_15.jpg

imagenes/grau_16.jpg
imagenes/grau_17.jpg
imagenes/grau_18.jpg

imagenes/grau_19.jpg
imagenes/grau_20.jpgAssociació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat