Cabecera Cabecera


Els Esmorzars de ConstCat

Esmorzar de data: 25-05-2011

Ponent convidat:

Sr. Enric Ticó Buxadós

President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Departament de Territori i Sostenibilitat

Generalitat de Catalunya

imagenes/tico_01.jpg
imagenes/tico_02.jpg
imagenes/tico_03.jpg

imagenes/tico_04.jpg
imagenes/tico_05.jpg
imagenes/tico_06.jpg

imagenes/tico_07.jpg
imagenes/tico_08.jpg
imagenes/tico_09.jpg

imagenes/tico_10.jpg
imagenes/tico_11.jpg
imagenes/tico_12.jpg

imagenes/tico_13.jpg
imagenes/tico_14.jpg
imagenes/tico_15.jpg

imagenes/tico_16.jpg
imagenes/tico_17.jpg
imagenes/tico_18.jpg
Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat