Cabecera Cabecera


Els Esmorzars de ConstCat

Esmorzar de data: 11-12-2019

Ponent convidat:

Sr. ALBERT CASTELLANOS I MADUELL

Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

 

imagenes/1.jpg
imagenes/3.jpg
imagenes/7.jpg

imagenes/10.jpg
imagenes/12.jpg
imagenes/13.jpg

imagenes/15.jpg
imagenes/24.jpg
imagenes/27.jpg

imagenes/28.jpg
imagenes/30.jpg
imagenes/32.jpg

imagenes/36.jpgAssociació Catalana de Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat