Cabecera Cabecera


Els Esmorzars de ConstCat

Esmorzar de data: 15-09-2016

Ponent convidat:

Excm. Sr. JORDI CORNET I SERRA

Delegat especial de l'Estat a la Zona Franca de Barcelona

imagenes/P9150001.JPG
imagenes/P9150004.JPG
imagenes/P9150005.JPG

imagenes/P9150006.JPG
imagenes/P9150007.JPG
imagenes/P9150008.JPG

imagenes/P9150009.JPG
imagenes/P9150010.JPG
imagenes/P9150012.JPG

imagenes/P9150014.JPG
imagenes/P9150017.JPG
imagenes/P9150018.JPG

imagenes/P9150021.JPG
imagenes/P9150028.JPG
imagenes/P9150031.JPG

imagenes/P9150033.JPG
imagenes/P9150034.JPG
imagenes/P9150035.JPG

imagenes/P9150037.JPG
imagenes/P9150038.JPG
imagenes/P9150047.JPG

imagenes/P9150049.JPG
imagenes/P9150050.JPG
imagenes/P9150054.JPG

imagenes/P9150057.JPG
imagenes/P9150059.JPG
imagenes/P9150060.JPG

imagenes/P9150061.JPG
imagenes/P9150062.JPG
imagenes/P9150063.JPG

imagenes/P9150067.JPG
imagenes/P9150068.JPG
imagenes/P9150069.JPG

imagenes/P9150070.JPG
imagenes/P9150071.JPG
imagenes/P9150072.JPG

imagenes/P9150073.JPG
imagenes/P9150074.JPG
imagenes/P9150075.JPG

imagenes/P9150076.JPG
imagenes/P9150059.JPG
imagenes/P9150060.JPG

imagenes/P9150061.JPG
imagenes/P9150062.JPG
imagenes/P9150063.JPG

imagenes/P9150067.JPG
imagenes/P9150068.JPG
imagenes/P9150069.JPG

imagenes/P9150070.JPG
imagenes/P9150071.JPGAssociació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat