Cabecera Cabecera


Els Esmorzars de ConstCat

Esmorzar de data: 15-01-2014

Ponent convidat:

Sr. JOSÉ ALBERTO CARBONELL I CAMALLONGA

Director general

Autoritat Portuària de Barcelona

imagenes/P1150007.JPG
imagenes/P1150008.JPG
imagenes/P1150010.JPG

imagenes/P1150011.JPG
imagenes/P1150012.JPG
imagenes/P1150013.JPG

imagenes/P1150017.JPG
imagenes/P1150019.JPG
imagenes/P1150020.JPG

imagenes/P1150021.JPG
imagenes/P1150022.JPG
imagenes/P1150029.JPG

imagenes/P1150032.JPG
imagenes/P1150034.JPG
imagenes/P1150035.JPG

imagenes/P1150037.JPG
imagenes/P1150038.JPG
imagenes/P1150039.JPG

imagenes/P1150040.JPG
imagenes/P1150041.JPG
imagenes/P1150044.JPG

imagenes/P1150045.JPG
imagenes/P1150046.JPG
imagenes/P1150047.JPG

imagenes/P1150048.JPG
imagenes/P1150049.JPG
imagenes/P1150050.JPG

imagenes/P1150051.JPG
imagenes/P1150052.JPG
imagenes/P1150053.JPG

imagenes/P1150057.JPG
imagenes/P1150060.JPGAssociació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat