Cabecera Cabecera


Els Esmorzars de ConstCat

Esmorzar de data: 04-11-2013

Ponent convidat:

Sr. JAVIER ROCA I LEZAMA

Cap de la Divisió d'Enginyeria i Manteniment de l'Aeroport del Prat

imagenes/01.JPG
imagenes/02.JPG
imagenes/03.JPG

imagenes/05.JPG
imagenes/06.JPG
imagenes/07.JPG

imagenes/08.JPG
imagenes/09.JPG
imagenes/10.JPG

imagenes/11.JPG
imagenes/12.JPG
imagenes/13.JPG

imagenes/14.JPG
imagenes/15.JPG
imagenes/16.JPG

imagenes/17.JPG
imagenes/18.JPG
imagenes/19.JPG

imagenes/20.JPG
imagenes/21.JPG
imagenes/22.JPG

imagenes/23.JPG
imagenes/24.JPG
imagenes/25.JPG

imagenes/26.JPG
imagenes/27.JPG
imagenes/28.JPG

imagenes/29.JPG
imagenes/30.JPG
imagenes/31.JPG
Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat