Cabecera Cabecera


Els Esmorzars de ConstCat

Esmorzar de data: 27-02-2013

Ponent convidat:

Sr. JOSÉ PABLO RODRÍGUEZ-MARIN I SASTRE

Gerent de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat

Generalitat de Catalunya

imagenes/rodriguez_04.jpg
imagenes/rodriguez_05.jpg
imagenes/rodriguez_06.jpg

imagenes/rodriguez_07.jpg
imagenes/rodriguez_08.jpg
imagenes/rodriguez_09.jpg

imagenes/rodriguez_10.jpg
imagenes/rodriguez_11.jpg
imagenes/rodriguez_12.jpg

imagenes/rodriguez_13.jpg
imagenes/rodriguez_14.jpg
imagenes/rodriguez_15.jpg

imagenes/rodriguez_03.jpgAssociació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat