Cabecera Cabecera


Els Esmorzars de ConstCat

Esmorzar de data: 13-04-2012

Ponent convidat:

Sr. Ramon Griell Bernadó

Subdirector general d'Infraestructures i Conservació del Port de Barcelona

imagenes/griell_01.jpg
imagenes/griell_02.jpg
imagenes/griell_03.jpg

imagenes/griell_04.jpg
imagenes/griell_05.jpg
imagenes/griell_06.jpg

imagenes/griell_07.jpg
imagenes/griell_08.jpg
imagenes/griell_09.jpg

imagenes/griell_10.jpg
imagenes/griell_11.jpg
imagenes/griell_12.jpg

imagenes/griell_13.jpg
imagenes/griell_14.jpg
imagenes/griell_15.jpg

imagenes/griell_16.jpg
imagenes/griell_17.jpgAssociació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat