Cabecera Cabecera


Les Audiències de ConstCat

Audiècia de data: 01-12-2014

DINAR DE CONSTCAT \"BARCELONA WORLD\" RESTAURANT LA BOELLA (TARRAGONA)

Ponents convidats:

Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous, president Diputació de Tarragona

Hble. Sr. Xavier Fernández Teixidó, diputat per CIU

Sr. Xavier Adserà Gebellí, gerent de Barcelona World

Sr. Damià Calvet, president de l’INCASÒL.

imagenes/hard-rock-hotel-hollywood.jpgAssociació Catalana de Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat