Cabecera Cabecera


Les Audiències de ConstCat

Audiècia de data: 01-07-2011

Audiència amb el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, senyor Artur Mas i Gavarró

imagenes/audiencia_1.JPG
imagenes/audiencia_2.JPG
imagenes/audiencia_3.JPG

imagenes/audiencia_4.JPG
imagenes/audiencia_5.JPG
imagenes/audiencia_6.JPG

imagenes/audiencia_7.JPG
imagenes/audiencia_8.jpgAssociació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat