Cabecera Cabecera


Les Audiències de ConstCat

Audiècia de data: 31-03-2016

DINAR DE CONSTCAT PRESIDIT PER L'HONORABLE SENYOR JOSEP RULL I ANDREU,

CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat