Cabecera Cabecera


Les Audiències de ConstCat

Audiècia de data: 31-03-2016

Dinar presidit per l'Honorable senyor Josep Rull Andreu, conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Associació Catalana de Constructors d'Obra Pública
Travessera de Gràcia, 62 3º 7ª
08006 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat